Waktu demikian cepat berubah,karena itu Manusia harus mampu menyesuaikan dan mengatasi gejolak perubahan jaman

Breaking

Post Top Ad

Sunday, 23 September 2018

Contoh Lelayu Atau Berita Kematian Dalam Bahasa Jawa


Apa itu Lelayu?

Lelayu adalah kata dalam Bahasa Jawa yang memiliki arti ( berita kematian ) Di beberapa desa kita sering mendengar apa yang disebut ‘berita lelayu’ atau berita kematian seseorang yang biasanya disiarkan lewat masjid pada saat subuh menjelang atau setelah sholat subuh.

Layang Lelayu

Yaiku layang kang isine menehi kabar lesusahan utawa layange wong sing ngabari kepaten/ kasripahan.

Mugi Katur Panjenenganipun
Bp. / Ibu/ Sedherek :……………
Ing……………………………...
LELAYU

Innalillaahi Wa Inna Ilaihi Roji’un
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung
Kanthi tentrem, jalaran gerah sak wetawis wekdal :

Alm / Almh

Dumugi yuswa :  .... tahun

Rikala Dinten : Selasa Wage 18 - Juli - 2017
Wanci Tabuh : 03:30 WIB
Wonten : Tegal Rejo RT 3 RW 3, Combongan, Sukoharjo

Pamethaking layon kaangkah :
Dinten : Selasa Wage , 18 Juli - 2017
Wanci Tabuh : 13:00 WIB
Saking griya dhuhkita
Tegal Rejo Rt 3 Rw 3, Combongan, Sukoharjo
Wonten : Astonoloyo Muningan Rt 2 Rw 4 Combongan
Sukoharjo

Nglenggana hambok bilih rikala sugengipun almarhumah hanggadahi
Kalepatan dhumateng panjenengan sedaya, keparenga kula
Sakulawarga ingkang nyuwunaken pangapunten.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.

Ingkang Nandang Dhuhkita
Bp / Ibu


Para Putra        :  1. aaaaaaaa – bbbbbbbb, Solo
                        :  2. aaaaaaaa – bbbbbbbb, Jakarta
                        :  3. aaaaaaaa – bbbbbbbb, Cilacap
                        :  4. aaaaaaaa – bbbbbbbb, Sangkrah

Wayah             : 19
Buyut              : 13                   


Sekian dulu artikel hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih. Salam Sukses
loading...
PopCash.net
loading...

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages